Author avatar
Necmettin Alkan

Gümüşhane’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1990’da mezun oldu. Almanya’da Tarih doktorasını yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 24 bilimsel toplantıya iştirak eden; dergilerde ve gazetelerde makaleleri yayınlanan, konferanslar veren ve TV programlarına katılan Alkan’ın başlıca telif eserleri:

  1. Dağılan Yugoslavya Mozaiğinde Bosna, İstanbul 1995.
  2. Die deutsche Weltpolitik und die Konkurrenz der Mächte um das osmanische Erbe. Die deutsch-osmanischen Beziehungen in der deutschen Presse 1890-1909, Lit Verlag, Münster 2003.
  3. Avrupa Karikatürlerinde II. Abdülhamid ve Osmanlı İmajı, 2006.
  4. Mutlakiyetten Meşrutiyete II. Abdülhamid ve Jöntürkler, 2009.
  5. Selanik İstanbul’a Karşı: 31 Mart Vak’ası ve Sultan II. Abdülhamid’in Tahttan İndirilmesi, 2011.
  6. Selanik’in Yükselişi: Jön Türkler Abdülhamid’e Karşı 1908 İhtilâli, 2012.
  7. Ve Selanik Düştü: 1912-1913 Balkan Savaşı ve Hezimeti, 2014.
  8. Ali Şükrü Bey: Hürriyet Uğruna 39 Yıl, 2015.
  9. Karikatürlerle Oryantalizm: Avrupa’nın Türk ve Türkiye Algısı, 2016.
  10. Ali Şükrü Bey’in Makaleleri: Medeniyet, Tarih ve Siyaset, 2016.
kitapları Necmettin Alkan
Diğer yazar